Een GRC pitch door ChatGPT. Wat vinden we daarvan?

Op initiatief van onze jongste consultant Isabelle Snijders hebben we ChatGPT gevraagd om GRC Customs te pitchen. We gaven in de opdracht een paar woorden mee die we in de pitch terug wilden zien. Hieronder het resultaat! We herkennen ons bedrijf er woord voor woord in. Deels komen teksten zelfs van onze eigen website. Ook de toon […]

Transponeringstabel AGS – DMS

De kwaliteit van de aangifte Als aangever ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangifte. Of je deze nu zelf doet of laat doen. Een periodieke controle van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de douaneaangiften is daarom essentieel. Zeker ook ten behoeve van het aantoningsdossier voor de AEO-vergunning. GRC Customs voert voor een […]

AEO viert 15e verjaardag!!

Een moment om te vieren maar ook een moment om het programma onder de loep te nemen. Heeft het AEO-programma bijgedragen aan het bevorderen van de handel en de beveiliging van de internationale toeleveringsketens, zoals beschreven in de initiële doelstelling? Doet het programma wat het moet doen en brengt het de marktdeelnemer wat deze ervan […]

EU-Bahrain conference ‘Freedom of Religion and Belief’ 2023

Last week our junior consultant Isabelle Snijders attended the EU-Bahrain conference ‘Freedom of Religion and Belief’ in Bahrain. Together with delegates from EU countries and representatives from all over the world, Isabelle spoke about the importance on freedom of religion and belief and the influence of various themes on this fundamental right and vice versa. […]

EU-Bahrein conferentie ‘Vrijheid van godsdienst en geloof’ 2023

Vorige week was onze junior consultant Isabelle Snijders aanwezig bij de EU-Bahrein conferentie ‘Freedom of Religion and Belief’ in Bahrein. Samen met afgevaardigden uit EU landen en vertegenwoordigers van over de hele wereld sprak Isabelle over het belang van vrijheid van godsdienst en geloof en de invloed van diverse thema’s op dit fundamentele recht en […]

Wil jij ook beroemd worden?

De huidige globale politieke spanningen zorgen voor steeds meer beperkende maatregelen voor de internationale handel. Zo is het inmiddels ruim een jaar geleden dat Rusland een aanvalsoorlog tegen Oekraïne begon. Als reactie op deze aanval en de onrechtmatige annexatie van Oekraïense regio’s hebben onder meer de EU en de VS omvangrijke economische en handelssancties ingesteld. […]

55% CO2 reductie met nieuwe invoerheffing per 2023 deel 2

In november 2022 plaatsten wij een informatief blog over de beslissing van de Europese Commissie om een nieuwe invoerheffing te introduceren, het CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism. De invoering heeft zoals bekend vertraging ondervonden en er zijn tevens aanpassingen doorgevoerd. Misschien wel de grootste verandering is dat de groep van bedrijven die te maken krijgt […]

Waar staat GRC eigenlijk voor in GRC Customs?

Regelmatig wordt ons die vraag gesteld. Het antwoord is simpel! Of misschien ook niet. GRC staat voor Governance, Risk & Compliance. Bij de oprichting 10 jaar geleden waren de oprichters Hans en Iris het snel met elkaar eens over de naam. Beiden werkten voorheen als consultants bij Capgemini. Ze namen de daar opgedane ervaring mee […]