Risk and Compliance for the Modern Enterprise, Redefined

GRC Customs’ visie op Douane Compliance in een Digitale Wereld

In de dynamische wereld van Governance, Risk and Compliance staat het voldoen aan een framework of standaard zelden op zichzelf. Wie goed in het AEO dossier duikt ziet dat een groot deel van de normen ook andere frameworks raken. Het is niet meer dan logisch om deze met elkaar te verbinden en naar het grotere plaatje te kijken. De aankomende AEO-conferentie in China, in mei, belicht aanverwante onderwerpen zoals digitalisering en duurzaamheid. Het onderstreept de verschuiving naar een holistische benadering van compliance in zijn algemeen en dus ook douane compliance in het bijzonder.

De Veranderende Wereld van Douane: Trust & Check Traders

In 2023 kondigde de Europese Commissie haar plannen aan voor een ingrijpende ‘customs reform’. Deze hervorming is gericht op een slimmere en modernere aanpak van douanecontroles. Een vernieuwde samenwerking tussen bedrijven en overheden staat hierin centraal. Het doel? Vereenvoudiging van douaneverplichtingen en -processen, resulterend in aanzienlijke kostenbesparingen voor zowel bedrijven als douaneautoriteiten. Bedrijven zullen echter zelden intrinsiek gemotiveerd zijn om zichtbaar in compliance te zijn met douanewetgeving, omdat veelal een business case ontbreekt. Compliance wordt vaak gezien als een kostenpost en lastenverzwaring. De business case moet daarom onder andere gevormd gaan worden door het financiële voordeel dat behaald wordt met geautomatiseerde gegevensaanlevering. Daarnaast kan de koppeling aan andere frameworks en standaarden de acceptatie breed in de organisatie aanzienlijk vergroten. Dit sluit ook mooi aan bij de motivatie achter de hervorming. Deze gaat namelijk verder dan kostenbesparing alleen. De EU streeft naar een geïntegreerd risicobeheer op Europees niveau. Hierbij ligt de nadruk op het handhaven van uitgebreide EU-normen, zoals onder andere de strijd tegen klimaatverandering.

GRC Customs’ Rol in Compliance: Van Tool tot Framework

GRC Customs beschikt over een geavanceerde tool, oorspronkelijk gelanceerd als een AEO compliance tool, die specifieke elementen bevat om organisaties te ondersteunen bij het naleven van wetgeving en het handhaven van compliance. De basis omvat risk assessments, interne controles, audits en het vastleggen van incidenten. De Tax en Customs Control Frameworks binnen de tool bieden een gestructureerde aanpak voor compliance. Het onderscheidt zich van andere audittools, doordat ook de content van deze frameworks en de koppelingen onderdeel uitmaken van de tool. Hierdoor bespaar je veel tijd met de implementatie.

Trade compliance, CTPAT en ISO zullen binnenkort ook deel uitmaken van de AEO Compliance Tool, waardoor GRC Customs haar capaciteiten verder uitbreidt. De naam AEO Compliance Tool komt dan te vervallen. Een nieuwe naam wordt binnenkort gelanceerd door ons zusterbedrijf GRC4U. De uitbreidingen benadrukken de noodzaak van een allesomvattende benadering van compliance, waarbij niet alleen douanewetgeving, maar ook bredere normen en certificeringen zijn meegenomen. De visie die hierachter schuilgaat ziet dus niet sec op de naleving van de wet- en regelgeving, maar juist op het doel ervan.

Conclusie: GRC Customs en Het Grotere Plaatje van Compliance

GRC Customs benadrukt het belang van een allesomvattende, holistische benadering van compliance in een wereld die snel evolueert. Door te anticiperen op douanehervormingen, cybersecurity-uitdagingen en duurzaamheidsdoelen, stelt GRC zich samen met het nieuwe zusterbedrijf GRC4U op als een strategische partner voor bedrijven die niet alleen douanewetgeving naleven, maar ook het bredere compliance landschap omarmen.

Meer nieuws