Compliance software

Monitoring van douanevergunningen,  Export Compliance Program en Tax Control Framework met de compliance tool ACT.

Vraag een demo aan:

Of stuur een mail naar:
info@grc-customs.com

AEO Compliance Tool ACT.

Compliance vraagt een hoge mate van zelfregulering. Dat geldt zowel voor  douane compliance als trade compliance. Onze software structureert de werkzaamheden en maakt het eenvoudiger om ‘in control’ te zijn en te blijven.

AEO was de eerste vergunning die werd opgenomen in de tool. Logisch omdat AEO de paraplu is waaronder andere douanevergunningen hangen. Vandaar dus ook de naam ACT.

Na de AEO-vergunning volgde al snel ook andere douanevergunningen. Van onze klanten kwam daarna de vraag of de omgeving ook ingericht kon worden voor Horizontaal Toezicht en Export compliance. Inmiddels zijn dus ook het Export Compliance Program en Tax Control Framework toegevoegd aan de content van de tool. Dat betekent dus dat onder andere de assessments, de uitleg, de audits en auditplanning reeds voor de gebruiker is gestructureerd in de tool zodat je eenvoudig aan de slag kunt. 

De monitoring van douanevergunningen, export controls en horizontaal toezicht belegt in één tool. Heel handig en effectief. Deze verschillende frameworks overlappen elkaar immers voor een aanzienlijk deel. 

Met ACT heb je een realtime monitoringsrapportage en kun je de bewijsvoering aan de Douane en Belastingdienst overhandigen door middel van rapportage. ACT gaat je helpen om het customs control frameworks beter te implementeren en de bijbehorende werkzaamheden breder te spreiden in de organisatie. Datzelfde geldt ook voor het Tax Control Framework en het Export Compliance Program.