Veel gestelde vragen: Tot waar reikt de aansprakelijkheid van de Directe Vertegenwoordiger?

Een klant kijkt nog wel eens verbaasd of geschrokken wanneer wij duidelijk maken dat ook na het einde van de verificatie de aansprakelijkheid van de Directe Vertegenwoordiger, niet per se eindigt. Ook niet wanneer je gebruik maakt van standaardvoorwaarden die alomvattend lijken. Uit het bijgevoegde artikel blijkt dit eens te meer. Immers niet enkel de importeur, maar ook de vertegenwoordiger wordt in deze zaak vervolgd. Een goede reminder dat naast de douanewetgeving ook het strafrecht van toepassing kan zijn.  

Datzelfde geldt ook voor het civiele recht. Los van de Douane, kan ook de klant zelf van mening zijn dat de vertegenwoordiger, als de ter zake deskundige, heeft verzaakt. Indien dit het geval is staat de weg naar de civiele rechter altijd open.

Dit alles onderstreept het belang van onder meer goede (algemene) voorwaarden, een gedegen klantacceptatieproces, de kwaliteit van data, het belang van interne en externe audits op je eigen processen en de vastlegging daarvan. De kwaliteit van je eigen bedrijfsvoering kan dus mede de mate bepalen waarin je aansprakelijk kunt worden gehouden.

In dit artikel wordt benadrukt dat de aansprakelijkheid van een Directe Vertegenwoordiger na de douaneverificatie niet automatisch eindigt. Het beschrijft een zaak waarin zowel de importeur als de vertegenwoordiger worden vervolgd, wat aantoont dat naast douanewetgeving ook strafrechtelijke en civielrechtelijke gevolgen mogelijk zijn. Het artikel hamert op het belang van goede voorwaarden, een zorgvuldig klantacceptatieproces, kwaliteit van data, audits en gedocumenteerde bedrijfsprocessen. Kortom, de kwaliteit van bedrijfsvoering beïnvloedt de aansprakelijkheid.

Meer weten? Stuur je vraag naar info@grc-customs.com

Meer nieuws