Douaneopleidingen

GRC verzorgt opleidingen in-house bij bedrijven en op locatie in de regio. Wij bieden onder andere de volgende opleidingen aan: Daarnaast beschikken we over een E-learning, AEO Security Awareness, voor operationeel personeel. Wij werken hierin samen met Easy Thinking.  

AEO-advies

AEO is een belangrijke vergunning voor bedrijven die te maken hebben met douaneprocessen. Een AEO-vergunning krijg je niet zomaar. Een vragenformulier vormt de basis voor de aanvraag. Het invullen is niet eenvoudig. Hoe moet je de vragen lezen? Wat wordt er eigenlijk gevraagd? Wij helpen u bij het leren begrijpen van de AEO-richtlijnen. Een fit-gap […]

Uitvoer

Wij dragen zorg voor uw uitvoeraangifte. Om dit te bewerkstelligen, richten wij samen met u het proces in om de kwaliteit van de aangifte te borgen. De GCS-Portal gaat u helpen bij dit proces. In de GCS-Portal staat overzichtelijk welke informatie aangeleverd moet worden. Tevens vindt automatisch dossiervorming plaats, waardoor u alle benodigde informatie van […]

Advisering

Heeft u vragen of een specifieke trade compliance case die u wilt bespreken en waarvoor u advies wilt met het oog op de aanpak en het vervolg, dan biedt GRC een oplossing door middel van ad hoc en maatwerk advisering. 

Monitoring & Control

Of uw bedrijf al langer Export Compliance beleid voert, of juist recent een ECP heeft geimplementeerd, continue monitoring van de kwaliteit, assessment van de geimplementeerde maatregelen en borging van de procedures is essentieel voor het in stand houden van een goed compliance programma. Wij bieden u middels onze SaaS oplossing ACT een effectieve oplossing.

Risicoanalyse

Snel inzicht in de risico’s die uw bedrijf loopt ten aanzien van Export Controls en sanctiewetgeving? Wij voeren een quick scan uit om op basis daarvan verdere mogelijkheden en maatregelen te bespreken.

Export Compliance Policy implementatie

Elk bedrijf dat internationaal opereert moet voldoen aan Export Controls en sanctiewetgeving. Wilt u Export Compliance beleid uitrollen en in het DNA van uw organisatie implementeren, dan bieden wij aan u hier van A tot Z bij te begeleiden. Door middel van projectmanagement helpen wij u bij de inrichting, implementatie en borging van maatregelen en […]

Douane Planning & Strategie

Wij analyseren uw supply chain en adviseren u over het pakket aan douaneregelingen en -vereenvoudigingen dat het beste past bij uw bedrijfsvoering en u het meeste voordeel oplevert. Een goede positionering van douanezaken in uw organisatie helpt u om flexibel te kunnen inspelen op veranderingen in de eigen organisatie, bij uw ketenpartners en in de […]

Invoer

Wij dragen zorg voor uw invoeraangifte. Om dit te bewerkstelligen, richten wij samen met u het proces in om de kwaliteit van de aangifte te borgen. De GCS-Portal gaat u helpen bij dit proces. In de GCS-Portal staat overzichtelijk welke informatie aangeleverd moet worden. Tevens vindt automatisch dossiervorming plaats, waardoor u alle benodigde informatie van […]

Compliance audit

Als AEO bent u verplicht om een jaarlijkse monitoringsrapportage op te maken. Daarnaast vragen ook veel douanevergunningen om jaarlijks vast te stellen of u nog aan alle voorwaarden voldoet. Wilt u weten of u nog altijd in compliance bent? Dan voeren wij voor u een compliance audit uit. Afhankelijk van de behoefte en in overleg […]