Monitoring & Control

Of uw bedrijf al langer Export Compliance beleid voert, of juist recent een ECP heeft geimplementeerd, continue monitoring van de kwaliteit, assessment van de geimplementeerde maatregelen en borging van de procedures is essentieel voor het in stand houden van een goed compliance programma. Wij bieden u middels onze SaaS oplossing ACT een effectieve oplossing.

Lees meer: