Compliance audit

Als AEO bent u verplicht om een jaarlijkse monitoringsrapportage op te maken. Daarnaast vragen ook veel douanevergunningen om jaarlijks vast te stellen of u nog aan alle voorwaarden voldoet. Wilt u weten of u nog altijd in compliance bent? Dan voeren wij voor u een compliance audit uit. Afhankelijk van de behoefte en in overleg met u wordt de auditopdracht en frequentie bepaald alsmede de wijze waarop gerapporteerd zal worden. GRC voert eveneens onderzoeken voor onze opdrachtgevers uit. Dit kunnen zowel haalbaarheidsonderzoeken, compliance audits, due diligence onderzoeken als AEO-audits zijn. De tool ACT is een audittool die voor deze audits ingezet kan worden. 

Lees meer: