Aanvragen en beheren douanevergunningen

Wij helpen u bij het aanvragen van elke douanevergunning. Om aan de voorwaarden te voldoen, geven wij advies bij het opzetten van de benodigde documentatie. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een AO/IB en het beschrijven van de douaneroutines en douaneprocessen. Ook helpen we bij het aanvraagproces in de EU Customs Trader Portal.

De Douane vraagt steeds meer van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Het uitvoeren van self assessments geeft inzicht in de mate waarin het bedrijf voldoet aan de voorwaarden. Met behulp van onze auditresultaten en monitorrapportages laat u volledig en transparant zien hoe u de regie over uw douanehuishouding voert. Wij onderzoeken of u nog steeds voldoet aan de voorwaarden van de verschillende vergunningen en of de douanerisico’s nog altijd voldoende zijn afgedekt. Dit gehele proces kan worden ondersteund door middel van onze compliance tool ACT

Lees meer: