Invoer

Wij dragen zorg voor uw invoeraangifte. Voordat wij van start gaan, richten wij samen met u het proces in om de kwaliteit van de invoeraangifte te borgen. Wij maken daarvoor gebruik van de GCS-Portal . Deze gaat u helpen bij het proces van uitbesteden van uw invoeraangiften. In de GCS-Portal bouwen wij samen met u aan uw klantprofiel en de kwaliteit van uw data. In de portal staat eveneens een overzicht welke informatie aangeleverd moet worden.

Het is niet nodig een email te sturen om instructie te geven om een invoeraangifte op te maken. In de portalomgeving kunt u alle informatie van de zending al eerder verzamelen. Door een notificatie ontvangen wij het bericht dat de invoeraangifte opgemaakt kan worden. Vervolgens communiceren we via deze portal om informatie uit te wisselen, eventuele vragen te stellen en om u op de hoogte te houden van het verloop van het proces.

Zeker met het oog op DMS is het handig als je precies weet welke informatie nodig is om een goede aangifte te doen. Immers vertraging is ongewenst en duur. In de GCS-portal is duidelijk welke gegevens vereist zijn, dus je kunt op tijd de gegevens verzamelen.

Er vindt dus een automatisch dossiervorming plaats, waardoor u alle benodigde informatie van een zending samen heeft. U kunt op elk gewenst moment het dossier inzien en de status van de invoeraangiften volgen. De interne controle die wij uitvoeren op onze dossiers leggen wij eveneens vast in de portal. Zo kunt u dus ook zien of bepaalde elementen in de invoeraangifte ook door ons zijn gecontroleerd als onderdeel van ons eigen interne controle proces.

Lees meer: