Invoer

Wij dragen zorg voor uw invoeraangifte. Om dit te bewerkstelligen, richten wij samen met u het proces in om de kwaliteit van de aangifte te borgen. De GCS-Portal gaat u helpen bij dit proces. In de GCS-Portal staat overzichtelijk welke informatie aangeleverd moet worden. Tevens vindt automatisch dossiervorming plaats, waardoor u alle benodigde informatie van een zending samen heeft, en kunt u op elk gewenst moment het dossier inzien en de status van de aangiften volgen.

Lees meer: