Tag: douane

Uitvoer

Wij dragen zorg voor uw uitvoeraangifte. Om dit te bewerkstelligen, richten wij samen met u het proces in om de kwaliteit van de aangifte te

Lees verder

Advisering

Heeft u vragen of een specifieke trade compliance case die u wilt bespreken en waarvoor u advies wilt met het oog op de aanpak en

Lees verder

Monitoring & Control

Of uw bedrijf al langer Export Compliance beleid voert, of juist recent een ECP heeft geimplementeerd, continue monitoring van de kwaliteit, assessment van de geimplementeerde

Lees verder

Douane Planning & Strategie

Wij analyseren uw supply chain en adviseren u over het pakket aan douaneregelingen en -vereenvoudigingen dat het beste past bij uw bedrijfsvoering en u het

Lees verder

Invoer

Wij dragen zorg voor uw invoeraangifte. Om dit te bewerkstelligen, richten wij samen met u het proces in om de kwaliteit van de aangifte te

Lees verder

Compliance audit

Als AEO bent u verplicht om een jaarlijkse monitoringsrapportage op te maken. Daarnaast vragen ook veel douanevergunningen om jaarlijks vast te stellen of u nog

Lees verder

Controle douaneaangiftes

Als organisatie is het belangrijk om compliant te zijn. Om vast te stellen of je als bedrijf compliant bent, zult u controles uit moeten voeren.

Lees verder