Controle douaneaangiftes

Als organisatie is het belangrijk om compliant te zijn. Om vast te stellen of je als bedrijf compliant bent, zult u controles uit moeten voeren. Ook op ons werk. In de Portal heeft u toegang tot het volledige douanedossier en u kunt zien welke interne controles wij hebben uitgevoerd. Hiermee is de kwaliteit van ons […]

Aanvragen en beheren douanevergunningen

Wij helpen u bij het aanvragen van elke douanevergunning. Om aan de voorwaarden te voldoen, geven wij advies bij het opzetten van de benodigde documentatie. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een AO/IB en het beschrijven van de douaneroutines en douaneprocessen. Ook helpen we bij het aanvraagproces in de EU Customs Trader Portal. De Douane vraagt steeds […]

Customs Control Framework (CCF)

Het toezichtbeleid van de Douane gaat steeds meer uit van uw eigen verantwoordelijkheid. Het belang van monitoring door het bedrijf zelf is dus groot. Maar hoe richt u nu een goed systeem van monitoring in? Wij kunnen u daarbij helpen. We sluiten aan bij de controles die reeds bestaan in het bedrijf. Ons CCF biedt u […]

Douane Process Management

Wij kunnen op verschillende manieren ondersteunen bij het in kaart brengen en vastleggen van uw douaneprocessen. Afhankelijk van de behoefte en de kennis die reeds aanwezig is in uw organisatie richten wij onze dienstverlening in. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van interactieve workshops, door administratieve ondersteuning of door project ondersteuning. Zo bepalen we […]

Douane risicoanalyse

Risicodenken staat centraal bij de voorwaarden die worden gesteld aan de beheersing van uw douaneprocessen. We helpen u bij het in beeld brengen van de potentiële douanerisico’s in uw bedrijf en stellen vast in hoeverre deze reeds door bestaande maatregelen worden afgedekt in uw bedrijfsprocessen. Indien nodig worden aanvullende maatregelen voorgesteld om de risico’s te […]

Software selectie

Wilt u (Douane)software die aansluit bij het bedrijf en uw processen optimaal faciliteert? Dan kunnen wij uw organisatie met onze IT-expertise begeleiden op de volgende onderdelen:

Detachering en interim-opdrachten

Bent u voor een bepaalde tijd op zoek naar een declarant, customs manager, customs controller of ander personeel binnen uw douaneteam dan kunnen wij tijdelijk deze functie vervullen. 

Projectondersteuning

Niet altijd is er binnen een organisatie genoeg kennis in huis of zijn er voldoende resources aanwezig om het proces van voorbereiden, aanvragen en inrichten van het beheer van douanevergunningen zelf uit te voeren. Wij kunnen ondersteunen bij dit gehele proces van aanvraag tot implementatie, waaronder het schrijven van procedures en handboeken. De beheersing van […]