EU-Bahrein conferentie ‘Vrijheid van godsdienst en geloof’ 2023

Vorige week was onze junior consultant Isabelle Snijders aanwezig bij de EU-Bahrein conferentie ‘Freedom of Religion and Belief’ in Bahrein. Isabelle sprak met EU-afgevaardigden en vertegenwoordigers van over de hele wereld over het belang van vrijheid van godsdienst. Daarbij werd gesproken over de invloed van diverse thema’s op dit fundamentele recht en andersom. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers naast hun werk ook ruimte krijgen voor andere passies. Toen Isabelle een week vrij vroeg voor deze conferentie konden wij niet anders dan deze kans aanmoedigen. Ze is inmiddels terug en wij vroegen haar iets te delen over haar visie en de ervaringen in Bahrein:

Wederzijds respect, inclusie en de bereidheid om naar elkaar te luisteren zijn belangrijke kernwaardes voor mij. De vrijheid om wel of niet te geloven is voor mij dus van grote waarde.

Godsdienstvrijheid en economische groei

De conferentie behandelde godsdienstvrijheid in relatie tot hedendaagse thema’s zoals klimaatverandering en cyberspace. Dit perspectief gaat verder dan individuele rechten en richt zich op de samenleving als geheel. Ik sprak deelnemers over de invloed van godsdienst op handel en economische groei. We bespraken ook de invloed van godsdienst op handel en economische groei. Een interessant verband, zeker gelet op mijn werk en ambities, waar ik een passend onderzoek bij vond. In dit onderzoek wordt onder andere, vastgesteld dat sociale openheid, menselijke ontwikkeling en religieuze tolerantie de economische groei van een land kunnen versnellen. Een conclusie die bevestigt dat vrijheid van godsdienst dus niet alleen belangrijk is voor de individu maar ook voor de gehele samenleving.

Het was bijzonder om in deze tijd, waarin meningen steeds harder worden, in een land met een compleet andere cultuur met mensen van verschillende nationaliteiten zo open te spreken over godsdienst zonder dat dit de sfeer beïnvloedde. Ik heb de sfeer tijdens het congres zelfs als zeer inspirerend en respectvol ervaren. Zo kan het dus ook!

Heel wat netwerken en boeiende gesprekken verder ben ik nu weer terug in Nederland en pak ik mijn werkzaamheden bij GRC en mijn studie weer op. Ik ben dankbaar voor deze mooie kans en kijk met enthousiasme terug op mijn week in Bahrein.”

Meer nieuws