Douane adviesPlanning & Strategie, Process Management, Risicoanalyse, Audit, Customs Control Framework (CCF)

Douane Planning & Strategie

Wij analyseren uw supply chain en adviseren u over het pakket aan douaneregelingen en -vereenvoudigingen dat het beste past bij uw bedrijfsvoering en u het meeste voordeel oplevert. Een goede positionering van douanezaken in uw organisatie helpt u om flexibel te kunnen inspelen op veranderingen in de eigen organisatie, bij uw ketenpartners en in de wetgeving en internationale verhoudingen.

Douane Process Management

Wij kunnen op verschillende manieren ondersteunen bij het in kaart brengen en vastleggen van uw douaneprocessen. Afhankelijk van de behoefte en de kennis die reeds aanwezig is in uw organisatie richten wij onze dienstverlening in. Dit doen wij bijvoorbeeld door het geven van interactieve workshops, door administratieve ondersteuning of door project ondersteuning. Zo bepalen we samen de meest efficiënte procesinrichting voor zowel douane- als accijnsregelingen.

Douane risicoanalyse

Risicodenken staat centraal bij de voorwaarden die worden gesteld aan de beheersing van uw douaneprocessen. We helpen u bij het in beeld brengen van de potentiële douanerisico’s in uw bedrijf en stellen vast in hoeverre deze reeds door bestaande maatregelen worden afgedekt in uw bedrijfsprocessen. Indien nodig worden aanvullende maatregelen voorgesteld om de risico’s verder te mitigeren.

Audit douaneprocessen

De Douane vraagt steeds meer van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven waaronder het uitvoeren van self assessments. Met behulp van onze auditresultaten en monitorrapportages laat u volledig en transparant zien hoe u de regie over uw douanehuishouding voert. Wij onderzoeken of nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden van de verschillende vergunningen en of de douanerisico’s nog altijd voldoende zijn afgedekt.

Customs Control Framework (CCF)

Het toezichtbeleid van de Douane gaat steeds meer uit van uw eigen verantwoordelijkheid hetgeen vooral blijkt uit het toenemende belang van monitoring door de AEO zelf.  Ook het DWU (Douane Wetboek van de Unie) verplicht u tot periodieke self assessments en eigen risicoanalyses. De Douane zal u dus steeds meer vragen om zelf uw compliance te borgen. Ons CCF biedt u een instrument om de regie te voeren over uw douanehuishouding.