Tag: douaneaudit

Compliance audit

Als AEO bent u verplicht om een jaarlijkse monitoringsrapportage op te maken. Daarnaast vragen ook veel douanevergunningen om jaarlijks vast te stellen of u nog

Lees verder