VK stelt grenscontroles voor EU-producten uit tot eind 2023

De verdere implementatie van het Border Operatingmodel is opnieuw uitgesteld. Het betreft de invoering van verplichte certificaten voor visserijproducten, agrofood en de safety & security (S&S) aangiften die per 1 juli 2022 was gepland. De Britse regering kondigde onlangs aan komende herfst meer duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe importregels. De nieuwe regelgeving wordt ondergebracht in een nieuwe Target Operating Model (TOM) welke van toepassing zal zijn op EU-goederen en goederen uit de rest van de wereld. De huidige douanecontroles en de daarbij behorende wijze van aangeven, blijven van kracht.

Certificering uitgesteld tot eind 2023.

Sinds 1 januari 2021 is certificering van ‘hoog risico` landbouwgoederen, zoals bomen, vaste planten en levende dieren verplicht. Voor deze producten zullen de importcontroles niet wijzigen. Nieuwe importregels voor ‘laag risico` landbouwgoederen worden komende herfst bekend gemaakt. Het gaat hier om goederen zoals zuivel, vlees, eieren, visserijproducten, groenten, fruit en snijbloemen.

Pre-notificatie blijft van kracht.

Het vooraf aanmelden van alle landbouwproducten en levensmiddelen in het Britse systeem IPAFFS, is sinds 1 januari 2022 verplicht. Deze vereiste blijft van kracht.

Heeft u vragen over het exporteren van landbouwproducten? Neem contact op met één van onze adviseurs of stuur een email naar info@grc-customs.com

 

Meer nieuws