Social distancing from Brexit Deal? Deel V

De afgelopen maanden hebben we u verteld dat een goede voorbereiding een hoop problemen en frustraties kan voorkomen bij het handelsverkeer met uw partners in het Verenigd Koninkrijk (VK). We hebben uiteengezet dat Brexit in ieder geval tot het opnieuw vervullen van douaneformaliteiten leidt. Voor goederen die naar het VK uitgevoerd worden en voor goederen die vanuit het VK worden ingevoerd zullen vanaf 1 januari 2021 alle formaliteiten en controles worden uitgevoerd die ook van kracht zijn bij de uit- en invoer van goederen uit andere niet-EU landen. De vraag of er ook daadwerkelijk invoerrechten zullen worden geheven is afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen in de laatste twee maanden van dit jaar.

Waar zien die onderhandelingen tussen de EU en het VK dan nog op zult u zich wellicht afvragen.

Nog even terug in de recente historie: Begin dit jaar heeft het VK de EU verlaten. Gedurende de transitie-periode, die loopt tot 1 januari 2021, is daar nog niet veel van te merken in het logistieke en handelsverkeer met het VK. Dat zal echter ingrijpend veranderen vanaf 1 januari 2021 en dat staat los van de vraag of er een deal of een no deal komt. De beantwoording hiervan is afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de EU en het VK. De onderhandelaars hebben, na wat geharrewar in oktober, hun gesprekken recent weer opgepikt. Er is nog maar korte tijd om tot een deal te komen. De hernieuwde onderhandelingen kunnen nu nog tot de volgende uitkomsten leiden:

  • Een Handelsoverkomst wordt bereikt, de deal situatie. Op dit moment is niet duidelijk naar welk voorbeeld dat dan zal zijn, bijvoorbeeld CETA, EPA EU-Japan of anderszins. Een deal zal echter de geringste impact hebben voor alle onderwerpen waar over overeenstemming moet worden bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de kwestie Noord Ierland, de visserijrechten, de vrachtwagenchauffeurs, de tarieven van de invoerrechten en het realiseren van een level playing field. Dit laatste is van belang voor een eerlijke en veilige handel. Het is van belang dat iedereen die zaken doet met het VK zich realiseert dat ook in de situatie van een deal douaneformaliteiten moeten worden vervuld, want het VK is hoe dan ook geen onderdeel meer van de interne markt.
  • Er is geen Handelsovereenkomst, de no deal situatie. Voor de afwikkeling van douaneformaliteiten is wel duidelijk wat er moet gebeuren: er dienen aangiften te worden gedaan, evenals in de deal situatie, maar er zullen integraal rechten worden geheven. Echter een groot aantal andere onderwerpen zal dan aandacht behoeven, omdat er geen sprake meer is van vrij handelsverkeer en vrij verkeer van personen, zoals binnen de interne markt van de EU wel het geval is.
  • Er wordt een potentiële tussenoplossing bereikt, een gedeeltelijke deal. Dit zou een politieke oplossing kunnen zijn indien men dicht bij een deal is maar nog niet ver genoeg is opgeschoten om tot een afronding te komen voor 1 januari 2021. De EU en het VK zouden dan tijdelijke afspraken kunnen maken over de onderwerpen waarover al wel overeenstemming is bereikt. Het punt van ratificatie in het Europees Parlement en de nationale parlementen kan dan worden uitgesteld, waardoor tijd wordt ‘gekocht’.

Eén ding is zeker: in de aanloop naar het einde van de interim-periode wordt het Brexit-proces steeds spannender. Daarbij komt nog de inschatting van de Brexit-experts dat de uitslag van de verkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika (VS) ook van invloed kan zijn op de wijze waarop het VK op 1 januari 2021 de interim-periode zal willen beëindigen. Men verwacht dat indien president Trump de verkiezingen wint, de premier van het VK, Boris Johnson, aan zal sturen op een no deal Brexit omdat hij verwacht dat hij in die situatie een betere Handelsovereenkomst met de VS zal kunnen afsluiten dan met de EU.

Waarom benadrukken we dit nogmaals? Maar om één reden. Welk Brexit-scenario dan ook werkelijkheid wordt, het is nu de allerhoogste tijd om over uw douaneplanning na te denken. Wilt u meer informatie over deze materie, stuur dan een email naar info@GRC-customs.com of neem contact op met een van onze medewerkers.

Meer nieuws