‘Social distancing from Brexit-deal?’ deel III

De afgelopen maanden hebben we verschillende keren aandacht besteed aan de onderhandelingen over een VK-EU handelsovereenkomst, ook wel Brexit-deal. Eerst waren er drie opties: deal, geen deal of verlenging overgangsperiode. Nu blijven er slechts twee over. De Britse Minister voor Kabinetszaken, Micheal Gove, heeft formeel aan de EU laten weten dat het VK geen gebruik zal maken van een verdere verlenging van de overgangsperiode. Eind juni zijn de onderhandelingen over een toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK voortgezet. Dit keer weer face to face, en dit keer ook met een hogere inzet. Immers, deal of geen deal, per 1 januari 2021 wordt de grens letterlijk en figuurlijk getrokken.

De belangrijkste struikelblokken tijdens de onderhandelingen blijven het zogenaamde ‘level playing field’. Dit voorkomt oneerlijke voordelen voor bedrijven in de visserijrechten en bij de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Gelet op de geramde standpunten en starheid van beide partijen lijkt een overeenkomst c.q. deal vooralsnog weinig realistisch. Om een overeenkomst tijdig te kunnen ratificeren moet deze al in oktober gereed zijn. Anders gelden vanaf 1 januari 2021 de regels van de Wereldhandelsorganisatie voor VK-EU-handel, met alle consequenties van dien.

Brexit-deal voorbereidingen

Nederlandse ondernemingen handelend met VK moeten zich voorbereiden op 1 januari 2021 om problemen te voorkomen. Ondanks waarschuwingen uit vele hoeken, is er nog altijd een grote groep bedrijven die onvoldoende voorbereid is op de Brexit-deal.

In veel gevallen moeten namelijk zowel voor inkoop als verkoop maatregelen worden getroffen in de commerciële en contractuele sfeer. Daarnaast moeten voorbereidingen worden getroffen om goederen de EU-VK grens in beide richtingen te kunnen laten passeren. De EU en het VK hebben over de wijze waarop de formaliteiten voor die grenspassage moeten worden uitgevoerd nog steeds verschillende opvattingen.

Het VK heeft bekend gemaakt dat de invoerformaliteiten en invoercontroles stap voor stap zullen worden uitgevoerd, waardoor er meer ruimte wordt gecreëerd om de nieuwe werkwijze gefaseerd en beheersbaar te implementeren.

Voor de EU is het onmogelijk om op dezelfde gefaseerde wijze, en dus met een tijdelijke versoepeling, om te gaan met de wettelijk verplichte douaneformaliteiten, omdat het rekening moet houden met afspraken die zijn gemaakt met andere niet-EU-landen. De EU zal derhalve vanaf 1 januari 2021 overgaan tot handhaving van invoer- en uitvoerformaliteiten (inclusief controles) voor goederen van of naar het VK.

Belangrijke informatie voor Nederlandse ondernemingen

Ondernemingen zonder ervaring in het vervullen van douaneformaliteiten moeten investeren in kennis en middelen voor EU-goederenstromen. Ook de situatie, waarbij een Nederlandse importeur en/of exporteur de douaneafhandeling heeft uitbesteed aan een douanevertegenwoordiger vraagt aandacht, omdat de formele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid van gegevens, zoals goederencodes, oorsprong en douanewaarde, niet aan deze douanevertegenwoordiger kunnen worden overgedragen. Zelfs als een importeur/exporteur een douanevertegenwoordiger inschakelt, blijft de formele verantwoordelijkheid voor juiste gegevens bij hen. Dit omvat gegevens zoals goederencodes, oorsprong en douanewaarde.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek over hoe u op een slimme manier, met lage kosten en maximale ontzorging kunt voldoen aan uw toekomstige douaneverplichtingen, neem dan contact op met een van onze adviseurs of stuur een email naar info@nl-grc.com

Jan Akkermans  06 22201491

Mark Muller 06 28387636

Iris Snijders-Kroon 06 20363370

Hans Verheijen 06 43786464

Meer nieuws