‘Social distancing from Brexit-deal?’ deel III

In de afgelopen maanden hebben wij verschillende keren aandacht besteed aan de onderhandelingen over een handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU. Waren er eerst nog drie smaken; een deal, geen deal of verlenging van de overgangsperiode, inmiddels resteren er nog maar twee. De Britse Minister voor Kabinetszaken, Micheal Gove, heeft formeel aan de EU laten weten dat het VK geen gebruik zal maken van een verdere verlenging van de overgangsperiode. Eind juni zijn de onderhandelingen over een toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK voortgezet. Dit keer weer face to face, en dit keer ook met een hogere inzet. Immers, deal of geen deal, per 1 januari 2021 wordt de grens letterlijk en figuurlijk getrokken.

De belangrijkste struikelblokken tijdens de onderhandelingen blijven het zogenaamde ‘level playing field’, waarmee wordt voorkomen dat bedrijven aan de ene zijde een oneerlijk voordeel hebben boven de bedrijven aan de andere zijde, de visserijrechten en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Gelet op de geramde standpunten en starheid van beide partijen lijkt een overeenkomst c.q. deal vooralsnog weinig realistisch. Om een overeenkomst tijdig te kunnen ratificeren moet deze al in oktober gereed zijn. Zo niet, dan zullen na 1 januari 2021 de regels van de World Trade Organisation van toepassing zijn op de handel tussen het VK en de EU, met alle consequenties van dien.

Nederlandse ondernemingen, die zakendoen met bedrijven in het VK, en die nog geen voorbereidingen hebben getroffen voor de situatie na 1 januari 2021, doen er goed aan om actie te ondernemen. Ondanks waarschuwingen uit vele hoeken, waaronder wij zelf, is er nog altijd een grote groep bedrijven die onvoldoende voorbereid is.

In veel gevallen moeten namelijk zowel voor inkoop als verkoop maatregelen worden getroffen in de commerciële en contractuele sfeer. Daarnaast moeten voorbereidingen worden getroffen om goederen de EU-VK grens in beide richtingen te kunnen laten passeren. De EU en het VK hebben over de wijze waarop de formaliteiten voor die grenspassage moeten worden uitgevoerd nog steeds verschillende opvattingen.

Het VK heeft bekend gemaakt dat de invoerformaliteiten en invoercontroles stap voor stap zullen worden uitgevoerd, waardoor er meer ruimte wordt gecreëerd om de nieuwe werkwijze gefaseerd en beheersbaar te implementeren.

Voor de EU is het onmogelijk om op dezelfde gefaseerde wijze, en dus met een tijdelijke versoepeling, om te gaan met de wettelijk verplichte douaneformaliteiten, omdat het rekening moet houden met afspraken die zijn gemaakt met andere niet-EU-landen. De EU zal derhalve vanaf 1 januari 2021 overgaan tot handhaving van invoer- en uitvoerformaliteiten (inclusief controles) voor goederen van of naar het VK.

Ondernemingen die nog geen ervaring hebben met het vervullen van douaneformaliteiten voor goederenstromen naar en vanuit de EU staan voor een investering in kennis en middelen. Ook de situatie, waarbij een Nederlandse importeur en/of exporteur de douaneafhandeling heeft uitbesteed aan een douanevertegenwoordiger vraagt aandacht, omdat de formele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid van gegevens, zoals goederencodes, oorsprong en douanewaarde, niet aan deze douanevertegenwoordiger kunnen worden overgedragen.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek over hoe u op een slimme manier, met lage kosten en maximale ontzorging kunt voldoen aan uw toekomstige douaneverplichtingen, neem dan contact op met een van onze adviseurs of stuur een email naar info@nl-grc.com

Jan Akkermans  06 22201491

Mark Muller 06 28387636

Iris Snijders-Kroon 06 20363370

Hans Verheijen 06 43786464

Meer nieuws