‘SOCIAL DISTANCING FROM BREXIT-DEAL?’ Deel II

Op vrijdag 15 mei is wederom een week van besprekingen over een post-Brexit handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) afgerond. Er is nauwelijks vooruitgang geboekt en er blijven fundamentele geschillen bestaan. Beide partijen volharden in hun standpunten en verwijten elkaar starheid.

Uiterlijk eind juni moet worden beslist of de overgangstermijn wordt verlengd. Het VK heeft al herhaaldelijk aangegeven niet akkoord te zullen gaan met een verlenging. Dat zou alleen maar een aanhoudende verstoring betekenen voor bedrijven. De ernstige recessie als gevolg van de Corona-pandemie treft zowel het VK als de EU. Dit roept de vraag op of een chaotische splitsing op 31 december het bedrijfsleven wel gaat helpen.

Het sluiten van een handelsovereenkomst tussen twee partijen duurt normaal gesproken vele jaren. Het VK en de EU hebben precies 11 maanden om de klus te klaren, waarvan er nu dus al ruim drie zijn verstreken zonder werkelijke progressie. Wanneer een verlenging onbespreekbaar blijft dan koersen we zeer waarschijnlijk af op een no deal.

Brexit overgangsperiode: wat te verwachten?

Hoe gaan we nu verder? Enkele data onder elkaar.

We bevinden ons op dit moment in een overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020. Deze is gestart nadat het VK op 31 januari 2020 de EU heeft verlaten. Tijdens de overgangsperiode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Om die reden merken bedrijven op dit moment dan ook weinig tot niets van Brexit.

Afgelopen maart zijn er over en weer juridische teksten uitgewisseld voor een toekomstige handelsdeal. Tijdens de geplande onderhandelingsrondes worden deze teksten besproken met als doel tot overeenstemming te komen. De vierde en laatste onderhandelingsronde staat gepland op 1 juni 2020.

Op 1 juli moet bekend zijn of er een deal zal komen of dat er gekozen wordt voor een verlenging van de overgangsperiode. Indien niet wordt gekozen voor een verlenging dan hebben beide partijen daarna tot 31 december de tijd om een eventuele handelsdeal en overige regels voor toekomstige samenwerking te ratificeren.

Een handelsakkoord of niet? In beide gevallen betekent dit dat bedrijven te maken krijgen met douaneformaliteiten. Over een paar weken weten we meer!!

Bent u bezorgd over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf? Neem contact op met onze experts voor advies en ondersteuning bij douaneformaliteiten en handelskwesties. Stuur een e-mail naar info@grc-customs.com.

Meer nieuws