SAMEN staan we sterk!

De tijd van de Corona crisis is ook een tijd voor zelfreflectie. Een tijd om terug te kijken over de afgelopen periode en te beschouwen welke ontwikkelingen ik, Mark Muller, heb doorgemaakt en aan het doormaken ben. Na jaren als zelfstandig consultant en trainer trad ik ruim een jaar geleden toe als associate partner bij GRC Customs. Mijn doel was om te bekijken of een partnerschap de dienstverlening aan mijn opdrachtgevers kon verbeteren. Ook wilde ik bepalen of er een match was met de GRC Customs-consultants voor een harmonieuze samenwerking. Vullen we elkaar goed aan in onze kennis, vaardigheden en karakters? En ben ik in staat om te gaan met aanpassingen in mijn vrijheid en individualiteit?

Bij opdrachtgevers in ons vakgebied groeit de vraag naar uitgebreide ondersteuning en advies over Logistiek, Douane, AEO en Trade Compliance. Om aan deze behoefte te voldoen, is een breed scala aan diensten nodig, variërend van reguliere logistieke- en douaneservices. Daarnaast bieden we begeleiding bij AEO-trajecten en op maat gemaakte trainingen aan. GRC Customs heeft dit alles samengebracht met één gemeenschappelijk doel: de best mogelijke service bieden aan onze opdrachtgevers en daarbij op te kunnen treden als trusted advisor. 

Samenwerken met gelijkgestemde partners die allen, vanuit hun expertise, een bijdrage leveren aan dat gemeenschappelijke doel is dan belangrijk omdat je als zelfstandige consultant niet zelf over alle kennis kunt beschikken. Tevens leidt het bespreken van complexe vraagstukken met meerdere partners tot meer overwogen adviezen.

Voor mij staat in de samenwerking centraal dat elke partner vanuit zijn eigen onafhankelijkheid kan bijdragen aan ons gemeenschappelijke vakgebied. Dit vanuit het besef dat je van elkaar afhankelijk bent voor het beste resultaat.

Terugkijkend op de afgelopen tijd, kan ik concluderen dat het samenwerken met Iris en Hans uiterst positief is geweest. Wij hebben binnen GRC Customs dezelfde hands-on mentaliteit en praktijkgerichte benadering van de vele vraagstukken waarmee we worden geconfronteerd en de ambitie om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die op de behoeften van onze klanten inspelen. We assisteren elkaar, vullen elkaar aan en zijn bereid om net dat stapje extra te doen voor de ander.

Het is heel inspirerend om deel uit te maken van deze groep. Het succes van de samenwerking heeft erin geresulteerd dat ik, in samenspraak met de andere partners, heb besloten min associatie om te zetten in een volledig partnership.

Ik kijk uit naar de toekomst, waarin we SAMEN uitdagingen aangaan en onze klanten blijven bedienen met concrete toegevoegde waarde. Zowel in onze aanpak als met onze diensten.

Meer nieuws