SAMEN staan we sterk!

De tijd van de Corona crisis is ook een tijd voor zelfreflectie. Een tijd om terug te kijken over de afgelopen periode en te beschouwen welke ontwikkelingen ik, Mark Muller,  heb doorgemaakt en aan het doormaken ben.

Na een aantal jaren als zelfstandig consultant en trainer te hebben gewerkt, ben ik ruim een jaar geleden als associate partner toegetreden tot GRC Customs. Mijn intentie was om te bekijken of ik mijn opdrachtgevers nog beter zou kunnen bedienen wanneer ik in een partnership zou opereren en of er een match zou zijn met de consultants van GRC Customs, waardoor we met elkaar in goede harmonie zouden kunnen samenwerken. Vullen we elkaar goed aan in onze kennis, vaardigheden en karakters? En ben ik in staat om te gaan met aanpassingen in mijn vrijheid en individualiteit?

We zien in ons vakgebied bij opdrachtgevers in toenemende mate de behoefte aan overall ondersteuning en advies op het gebied van Logistiek, Douane, AEO en Trade Compliance.  Om op een adequate manier in te spelen op deze behoefte is het noodzakelijk om te beschikken over een breed palet aan producten en diensten, variërend van reguliere logistieke- en douaneservices, via begeleiding bij AEO-trajecten tot het geven van op maat gemaakte trainingen. GRC Customs heeft dit alles samengebracht met één gemeenschappelijk doel: de best mogelijke service bieden aan onze opdrachtgevers en daarbij op te kunnen treden als trusted advisor. 

Samenwerken met gelijkgestemde partners die allen, vanuit hun expertise, een bijdrage leveren aan dat gemeenschappelijke doel is dan belangrijk omdat je als zelfstandige consultant niet zelf over alle kennis kunt beschikken. Tevens is het een groot voordeel om complexe vraagstukken met meerdere partners te bespreken om tot een nog meer afgewogen advies te komen.  

Voor mij staat in de samenwerking centraal dat iedere partner er voor kan kiezen om vanuit de eigen onafhankelijkheid op het gemeenschappelijke vakgebied samen te werken vanuit het besef dat je van elkaar afhankelijk bent voor het beste resultaat.

Wanneer ik terugkijk op de afgelopen periode kan ik niet anders concluderen dan dat het samenwerken met Iris en Hans op alle onderdelen positief is. Wij hebben binnen GRC Customs dezelfde hands-on mentaliteit en praktijkgerichte benadering van de vele vraagstukken waarmee we worden geconfronteerd en de ambitie om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die op de behoeften van onze klanten inspelen. We assisteren elkaar, vullen elkaar aan daar waar nodig en zijn bereid om net dat stapje extra te doen voor de ander.

Het is heel inspirerend om deel uit te maken van deze groep, en het succes van de samenwerking heeft erin geresulteerd dat ik, in samenspraak met de andere partners, heb besloten min associatie om te zetten in een volledig partnership.

Ik kijk uit naar de toekomst om SAMEN de vele uitdagingen die op ons pad liggen aan te gaan en onze klanten te blijven bedienen met onze concrete toegevoegde waarde, zowel in onze aanpak als met onze diensten.

Meer nieuws