Het geheel is meer dan de som der delen.

Nadat wij vorig jaar Mark Muller hebben verwelkomd als partner in onze organisatie zijn wij nu verheugd te kunnen melden dat Jan Akkermans met ingang van 1 juli als partner is toegetreden tot GRC Customs. Door deze uitbreidingen hebben wij ons dienstenpalet aardig kunnen vergroten. Alhoewel Jan voor de meeste insiders in de douanewereld bekend is, stelt hij zich hieronder toch in het kort voor. Kort voorstellen kostte hem enige moeite, want dezelfde insiders weten dat Jan graag uitgebreid over douanezaken praat.

“Ik ben inmiddels alweer aardig wat jaren werkzaam in de wereld van invoer en uitvoer van goederen. De laatste 12 jaar ben ik vanuit mijn eenmanszaak Akkermans Customs Consultancy betrokken geweest bij veel interessante projecten. Denk aan de kwaliteitsverbetering van douane-infrastructuren bij bedrijven met behulp van het concept Authorised Economic Operator (AEO). De basis van mijn werk omvat douanezaken, accijnzen, internationale btw en andere relevante wetgeving voor grensoverschrijdende goederenstromen. Mijn affiniteit met automatisering heeft ertoe geleid dat ik als Vertegenwoordiger van de Alliantie Douane Software (ADS) over strategische IT-onderwerpen bij de Douane aan tafel zit. In dat kader draag ik bij aan de dialoog tussen de Douane en de softwareleveranciers van ADS. Daarbij reflecteer ik samen met vakgenoten, softwareontwikkelaars en Douane op diverse niveaus.

Medio 2019 vroeg GRC mij om mee te denken over hoe we onze samenwerking konden versterken. GRC Customs heeft zich succesvol gespecialiseerd in alle werkzaamheden met betrekking tot en rondom AEO. Ik stemde hiermee in vanwege de toegevoegde waarde die GRC Customs en Akkermans Customs Consultancy voor elkaar kunnen hebben. Over en weer hebben we het adagium dat de som van de diensten van beide partijen een meerwaarde voor de klanten moet zijn.”

Mark Muller trad eerder als partner toe bij GRC Customs en bracht waardevolle logistieke kennis en ervaring met zich mee. Met dit team dekken we nu een breed palet aan diensten en kennis op het gebied van douanezaken, internationale handel en supply chain management af dat aan onze klanten kan worden aangeboden.  

Wij kijken uit naar de samenwerking en de projecten, die we als trusted advisors bij onze klanten gaan oppakken.

Meer nieuws