Het geheel is meer dan de som der delen.

Nadat wij vorig jaar Mark Muller hebben verwelkomd als partner in onze organisatie zijn wij nu verheugd te kunnen melden dat Jan Akkermans met ingang van 1 juli jl. als partner is toegetreden tot GRC Customs. Door deze uitbreidingen hebben wij ons dienstenpalet aardig kunnen vergroten. Alhoewel Jan voor de meeste insiders in de douanewereld een bekende is stelt hij zich hieronder toch in het kort voor. Dat kort heeft hem overigens enige moeite gekost, want dezelfde insiders weten dat als Jan eenmaal op de “douanepraatstoel“ zit, hij dat enthousiast en uitvoerig doet.

“Ik ben inmiddels alweer aardig wat jaren werkzaam in de wereld van invoer en uitvoer van goederen. De laatste 12 jaar ben ik vanuit mijn eenmanszaak Akkermans Customs Consultancy betrokken geweest bij veel interessante projecten, waaronder de kwaliteitsverbetering van douane-infrastructuren bij bedrijven aan de hand van het concept Authorised Economic Operator (AEO). De basis van de werkzaamheden is altijd douanezaken, accijnzen, BTW-internationaal en de overige wetgeving die van toepassing kan zijn bij grensoverschrijdende goederenstromen. Mijn affiniteit met automatisering heeft ertoe geleid dat ik als Vertegenwoordiger van de Alliantie Douane Software (ADS) over strategische IT-onderwerpen bij de Douane aan tafel zit. In dat kader mag ik een bijdrage leveren aan de dialoog tussen de Douane en de softwareleveranciers verenigd in ADS. Daarbij reflecteer ik samen met vakgenoten, softwareontwikkelaars en Douane op diverse niveaus.

Medio 2019 werd ik door GRC gevraagd om mee te denken over een wijze waarop we de gezamenlijke samenwerking zouden kunnen versterken. GRC Customs heeft zich succesvol gespecialiseerd in alle werkzaamheden met betrekking tot en rondom AEO. Mijn overweging om op de uitnodiging tot samenwerking in te gaan is dan ook gelegen in de toegevoegde waarde die GRC Customs en Akkermans Customs Consultancy voor elkaar kunnen hebben. Over en weer hebben we het adagium dat de som van de diensten van beide partijen een meerwaarde voor de klanten moet zijn.”

Eerder is Mark Muller al als partner toegetreden tot GRC Customs, waarmee vooral ook veel kennis en ervaring op logistiek gebied is binnengehaald. Met dit team dekken we nu een breed palet aan diensten en kennis op het gebied van douanezaken, internationale handel en supply chain management af dat aan onze klanten kan worden aangeboden.  

Wij kijken uit naar de samenwerking en de projecten, die we als trusted advisors bij onze klanten gaan oppakken.

 

Meer nieuws