Health certificates!

Een Babylonische spraakverwarring? Wat zijn de regels? 

Wanneer men zich verdiept in de regelgeving en de websites bezoekt van relevante instanties, zowel aan de zijde van de EU als het VK, valt het op dat de benamingen voor hetzelfde certificaat uiteenlopen. Waar de één consistent spreekt over bijvoorbeeld het veterinair certificaat heeft de ander het over exportcertificaat of exportgezondheidscertificaat. In het Verenigd Koninkrijk noemt men het (export) health certificate (EHC).

Indien van tevoren niet duidelijk is welke regelgeving van toepassing is op het product, zullen er tientallen Europese verordeningen en honderden bijbehorende pagina’s de revue passeren voordat de van toepassing zijnde regels vergaard zijn. Het moeilijkste komt dan nog; hoe lees je de teksten, wat is de samenhang en hoe interpreteert men wat er staat.

Daarnaast rijst de vraag: hoe weet ik of het VK dezelfde wetgeving hanteert bij deze producten en waar is dit dan vastgelegd – in de wetgeving zelf, elders of allebei? Kan het VK eenzijdig regels veranderen en/of interpreteren ze regels wellicht anders? 

Een voorbeeld hiervan is de samengestelde producten, waarvan de definitie luidt: ”voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen die zowel verwerkte producten van dierlijke oorsprong als producten van plantaardige oorsprong bevatten, met inbegrip van levensmiddelen waarbij de verwerking van het primaire product een integrerend deel van de productie van het eindproduct vormt.”

Een definitie die allesbehalve eenduidig is. Er zijn weliswaar handvatten gegeven omtrent hoe dit te interpreteren, maar ook deze handvatten bezigen zeer algemene termen. Of bijvoorbeeld een plantaardige component specifieke kenmerken geeft aan een eindproduct zal in menig geval tot een aardige discussie kunnen leiden.

De maanden april en mei staan in het teken van de grote schoonmaak. Dit geldt ook voor het huishouden van de EU. In april zijn talloze verordeningen met betrekking tot producten van dierlijke oorsprong en samengestelde producten ingetrokken en vervangen door nieuwe. Ook zijn er verschillende aanvullingen gekomen op bestaande verordeningen. Met name voor samengestelde producten leidt dit tot grote wijzigingen.

Indien u niet voor verrassingen wilt komen te staan of de tijd niet heeft u hierin te verdiepen, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op weg!

Meer nieuws