DMS: Lang verwacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen!!

Het moment waarop de eerste aangevers overgaan van AGS naar DMS nadert snel. Volgens de laatste publicaties van de Douane zullen in eerste instantie de aangevers die enkel opslagaangiften doen migreren naar DMS. Deze migratie moet medio juli 2022 zijn afgerond.

Vanaf eind augustus 2022 zullen ook de uitvoer- en invoeraangiften van AGS naar DMS worden overgezet. Migratie van alle aangevers, die geen GPA/SPA vergunningen hebben, naar DMS moet in december 2022 zijn afgerond. Naast de reguliere invoer- en uitvoeraangevers betreft dit ook houders van douane-entrepots die een eenvoudige administratie voeren en de normale aangifteprocedures gebruiken.

Voor veel aangevers zullen de veranderingen geen grote impact hebben omdat het aantal aangiften dat zij indienen gering is. Daar waar de volumes groter zijn zal een aangever moeten gaan kijken of de procedures nog wel passen bij de nieuwe manier van werken. Deze beoordeling zal bijdragen aan het minimaliseren van de administratieve en logistieke gevolgen.

In januari 2023 begint de migratie van GPA/SPA naar DMS en de auditfile. Met name de vergunninghouders die gebruikmaken van de aangifteprocedure Inschrijving in de administratie van de aangever (IIAA) zullen grote verschillen zien met de huidige manier van werken. Met name de verschuiving van het indienen van aanvullende aangiften op dagelijkse basis in plaats van de huidige maandbasis zal een herbezinning van de eigen organisatie en procedures vragen.

GRC Customs heeft de kennis en inzichten om deze ondernemers ondersteuning te bieden bij deze veranderprocessen. Wil je weten wat dit alles voor jouw bedrijf betekent? Heb je een vraag of wil je de AGS-DMS beslisboom ontvangen? Stuur een email naar info@nl-grc.com

Meer nieuws