60% van de bedrijven nog geen plan voor vervanging GPA door DMS 4.1

Er is al veel gepubliceerd over de overgang van AGS naar DMS en de vervanging van de GPA door DMS 4.1 en de auditfile voorraad. Toch blijkt na een enquête door de Douane dat slechts 40% van de vergunninghouders de vervolgstappen met de Douane wil of kan delen. Gelet op de korte doorlooptijd om in 2023 alle vergunningenhouders naar de nieuwe situatie te converteren, is een goede voorbereiding nodig. De Douane heeft aangekondigd dat er een herbeoordeling gaat plaatsvinden, omdat nieuwe vergunningen moeten worden afgegeven. Dit betekent dat de bedrijven op tijd kritisch moeten kijken naar de huidige inrichting van de vergunningen en de aanpassingen die doorgevoerd moeten worden.

Bedrijven die ‘in control’ zijn zullen deze transitie waarschijnlijk zonder veel problemen doorlopen. Echter voor veel bedrijven, waar het belang van compliance aan de douanewetgeving nog onvoldoende wordt onderkend, zal dit proces een aanzienlijke inspanning met zich meebrengen. Dat mag je ook wel afleiden uit het feit dat slechts 40% van de bedrijven bereid is om openheid van zaken te geven.

Het belang van compliance aan douanewetgeving wordt vaak onderschat. Als de douanezaken op orde zijn dan is het voor een bedrijf eenvoudiger te schakelen en in te spelen op ontwikkelingen zoals ook deze.

GRC Customs heeft de applicatie ACT ontwikkeld die een bedrijf ondersteunt en ontzorgt in het beheer en onderhoud van de douanevergunningen en ook de mate van compliance en risicobeheersing inzichtelijk maakt. ACT is initieel gebouwd om de AEO-vergunning te monitoren. Naast het voeren van beheer en onderhoud van de AEO- en andere vergunningen kan ACT ook worden ingezet in de projectfase zoals deze conversie. In ACT wordt inzichtelijk gemaakt welke zaken reeds geregeld zijn en welke acties nog moeten worden uitgevoerd om in control te komen. Implementatietaken, controletaken en audittaken worden gekoppeld aan maatregelen en kunnen worden uitgezet in de organisatie. Door het inzetten van ACT kunnen eenvoudiger de stappen worden doorlopen die volgen uit de overgang van AGS naar DMS en de vervanging van de GPA door DMS 4.1 en de auditfile voorraad.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?  Bel voor DMS met Jan Akkermans 06 22201491 en voor informatie over ACT met Lars Bruurmijn 06 48519129 of stuur een email naar info@grc-customs.com

 

Meer nieuws