60% van de bedrijven nog geen plan voor vervanging GPA door DMS 4.1

Er is al veel gepubliceerd over de overgang van AGS naar DMS en de vervanging van de GPA door DMS 4.1 en de auditfile voorraad. Uit een Douane-enquête blijkt dat slechts 40% van de vergunninghouders de vervolgstappen met de Douane wil of kan delen. Vanwege de krappe doorlooptijd naar 2023 is een grondige voorbereiding noodzakelijk voor de overgang van vergunninghouders naar de nieuwe situatie. De Douane heeft aangekondigd dat er een herbeoordeling gaat plaatsvinden, omdat nieuwe vergunningen moeten worden afgegeven. Dit betekent dat bedrijven tijdig de huidige vergunningen moeten beoordelen en benodigde aanpassingen moeten doorvoeren.

Bedrijven die ‘in control’ zijn zullen deze transitie waarschijnlijk zonder veel problemen doorlopen. Echter is compliance voor veel bedrijven met douanewetgeving nog onvoldoende erkend als essentieel. Dit proces zal voor hen aanzienlijke inspanning met zich meebrengen. Dit blijkt uit het feit dat slechts 40% van de bedrijven bereid is om openheid van zaken te geven.

Het belang van compliance aan douanewetgeving wordt vaak onderschat. Met geordende douanezaken kan een bedrijf gemakkelijker inspelen op dergelijke ontwikkelingen.

ACT-applicatie

GRC Customs heeft de ACT-applicatie ontwikkeld die een bedrijf ondersteunt en ontzorgt in het beheer en onderhoud van de douanevergunningen. Daarbij maakt het de mate van compliance en risicobeheersing inzichtelijk. ACT is initieel gebouwd om de AEO-vergunning te monitoren. Naast het voeren van beheer en onderhoud van de AEO- en andere vergunningen kan ACT ook worden ingezet in de projectfase zoals deze conversie. In ACT wordt inzichtelijk gemaakt welke zaken reeds geregeld zijn en welke acties nog moeten worden uitgevoerd om in control te komen. Het koppelt implementatietaken, controletaken en audittaken aan maatregelen en zet ze uit in de organisatie. ACT vereenvoudigt het doorlopen van de stappen die voortvloeien uit de overgang van AGS naar DMS, de vervanging van de GPA door DMS 4.1 en de auditfile voorraad.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Bel voor DMS met Jan Akkermans 06 22201491 en voor informatie over ACT met Lars Bruurmijn 06 48519129 of stuur een email naar info@grc-customs.com

Meer nieuws