GRC4TRADE

introduceert de AEO Compliance Tool – ACT!

AEO vraagt om een hoge mate van zelfregulering. Het vraagt om meer dan alleen het naleven van wet- en regelgeving. Het legt een eigen verantwoordelijkheid voor interne risico- en controleprocessen neer bij de vergunninghouder.

GRC4Trade heeft daarom ACT ontwikkeld, de AEO Compliance Tool. Door de automatisering van beheer en onderhoud van de AEO-huishouding en het AEO-dossier wordt tijd bespaard en wordt de AEO in staat gesteld om te monitoren en  op elk moment van de dag en elke dag van het jaar, in control en audit proof te zijn. Daarnaast is het met ACT mogelijk de audit volledig op afstand uit te voeren.

Behalve AEO kunnen binnen ACT ook andere douanevergunningen worden ondergebracht zodat het beheer en onderhoud van het gehele douanevergunningpakket op één plaats geborgd wordt.

Interesse in een demo? Stuur een bericht aan info@grc4trade.com of bel met Lars Bruurmijn 06 48519129.

plan-do-check-act