GRC Customs Services

De GRC Customs Control Tower voor real time monitoring van douaneprocessen

De GRC Customs Control Tower ondersteunt bij een real time monitoring van alle douaneprocessen.

In GRC Customs Services hebben we een portal ontwikkeld waarmee we als intermediair kunnen optreden voor onze relaties, bijvoorbeeld ten behoeve van een eenduidige data-uitwisseling tussen opdrachtgever en Douane. Naast een soepele wederzijdse informatieverstrekking en het opbouwen van juiste en volledige (douane)dossiers bieden we in het portal een breed scala aan managed services die onze klanten ondersteunen bij het naleven van de wet- en regelgeving en het in beeld brengen van de werkstromen.

Interesse in een demo? Stuur een bericht naar info@grc-customs-services.com

webstie