GRC Customs

CUSTOMS ADVICE, AEO IN CONTROL & TRADE COMPLIANCE

Wij zijn GRC Customs.

Wij adviseren u bij Governance, Risk & Compliance vraagstukken op het gebied van douane en internationale handel.

Customs and Trade Compliance is het naleven van douanewet- en regelgeving en het voldoen aan de regels die van toepassing zijn bij de handel tussen twee of meer landen. Compliance alleen is daarbij niet voldoende. Een organisatie dient ook aantoonbaar in control te zijn. Voor veel bedrijven blijkt dit geen eenvoudige opdracht te zijn. De eisen aan de bedrijfsvoering worden steeds complexer en het samenstel van regels wordt steeds ondoorzichtiger. Om niet geconfronteerd te worden met ernstige sancties of de intrekking van vergunningen, moet u uw processen steeds duurzamer inrichten en dient u veranderingen snel en flexibel door te kunnen voeren. Wij ondersteunen u bij het op deze wijze actueel houden van uw bedrijfsvoering waarbij u opzet, bestaan en werking van de bedrijfsprocessen in uw organisatie voortdurend kunt toetsen.

Governance, Risk and Compliance.

DOUANE ADVIES, AEO IN CONTROL & TRADE COMPLIANCE  

Douane advies

 • Advies bij aanvraag douanevergunningen
 • Planning & Strategie
 • Process Management
 • Risicoanalyse
 • Customs Control Framework (CCF)
 • Douane Audit

AEO in Control

 • AEO Scan
 • AEO Audit
 • AEO Project
 • AEO Beheer & Onderhoud

Opleidingen

 • AEO awareness
 • AEO awareness & management
 • AEO awareness & security
 • AEO awareness & Douane
 • AEO awareness & luchtvrachtveiligheid

Klanten