AEO in controlCustoms & Trade compliance

AEO Scan

U wilt AEO worden en u bent op zoek naar begeleiding. GRC Customs kan een nulmeting doen. Wij maken een volledige analyse van uw huidige bedrijfsvoering met een rapportage met actiepunten en aanbevelingen met het oog op het na de realisatiefase uiteindelijk succesvol aanvragen van de AEO-vergunning. Dit hele proces kan tevens volledig geautomatiseerd worden met onze ACT-software.

AEO Audit

Als AEO bent u verplicht om een jaarlijkse monitoringsrapportage op te maken.  Hebt u hulp nodig bij het opmaken van die monitoringsrapportage of wilt u als bedrijf gewoon weten waar u staat dan kunnen wij een AEO-Audit uitvoeren. In overleg wordt de auditopdracht en frequentie bepaald. Op deze wijze blijft u als AEO in Control en beschikt u over de rapportage die u nodig hebt om aan de Douane te laten zien dat beheer en onderhoud goed is ingericht. Met onze ACT-software kunnen we de audit remote uitvoeren. 

AEO Project

Na de Scan en de gap analyse die daarbij is opgesteld kunnen wij ondersteuning bieden bij de opvolgende werkzaamheden zoals: 

  • het opzetten van een plan van aanpak AEO 
  • het vastleggen van de douaneprocessen
  • de realisatie van de acties
  • de review van uw resultaten
AEO beheer en onderhoud

De Douane vraagt de AEO om een zogenaamd aantoningsdossier. Met behulp van dit dossier geeft u de Douane inzicht in hoe het beheer en de regie over AEO in uw organisatie wordt gevoerd. In het dossier hebt u voor de Douane zichtbaar gemaakt hoe u opzet, bestaan, werking en verbetering van uw AEO-maatregelen hebt geborgd. Wij bieden hulp bij het opzetten van een omgeving waardoor u in staat wordt gesteld de regie over uw douanehuishouding te voeren inclusief de vastlegging van de resultaten van uw eigen interne AEO-controles. Met behulp van onze AEO Compliance Tool – ACT – kan dit proces volledig geautomatiseerd worden.