GRC

CUSTOMS CONSULTING, AEO IN CONTROL & OPLEIDINGEN

Wij zijn GRC.

Wij adviseren u bij Governance, Risk & Compliance vraagstukken op het gebied van Douane en internationale handel.

Compliance eist dat uw organisatie in control is. Geen eenvoudige opdracht in een tijd waarin de eisen aan de bedrijfsvoering steeds complexer en het samenstel van regels steeds ondoorzichtiger worden. Om niet geconfronteerd te worden met ernstige sancties of intrekkingen van certificeringen, moet u uw processen steeds duurzamer inrichten en veranderingen meer flexibel doorvoeren. Wij ondersteunen u bij het op deze wijze actueel houden van uw bedrijfsvoering waarbij u de opzet, bestaan en werking van de bedrijfsprocessen in uw organisatie voortdurend kunt toetsen.

Governance, Risk and Compliance.

CUSTOMS CONSULTING, AEO IN CONTROL & OPLEIDINGEN

Customs Consulting

 • Customs consulting
 • Planning & Strategie
 • Process Management
 • Risk Assessment
 • Customs Control Framework (CCF)
 • Customs Audit

AEO in Control

 • AEO Scan
 • Quick Scan
 • Realisatie
 • Final Touch
 • Beheer & Onderhoud
 • Audit

Opleidingen

 • AEO awareness
 • AEO awareness & management
 • AEO awareness & security
 • AEO awareness & Douane
 • AEO awareness & luchtvrachtveiligheid

Klanten